Gezien de maatregelen die donderdagmiddag door de regering zijn afgekondigd, waarin bijeenkomsten van meer dan honderd mensen verboden worden, en gezien de adviezen die door de landelijke kerk worden gegeven omtrent de gang van zaken rondom het coronavirus heeft het moderamen van onze kerkenraad besloten om in elk geval tot en met 31 maart aanstaande geen openbare zondagse erediensten in de Ontmoetingskerk te houden.

Dat betekent dat de traditionele eredienst komt te vervallen. We betreuren dat, maar gezien de omstandigheden is er naar ons inzien geen andere mogelijkheid. Zondagmorgen om tien uur zal er echter wel een korte uitzending vanuit de Ontmoetingskerk plaatsvinden die thuis te volgen is via www.kerkdienstgemist.nl. Deze uitzending is rechtstreeks te volgen of kan later worden teruggezien via internet.

De stand van zaken is dusdanig dat wij ernaar streven elke zondag om die tijd een uitzending te laten plaatsvinden. Wat de gang van zaken zal worden na 31 maart is op dit moment onduidelijk. Wij houden u daarvan te zijner tijd op de hoogte.

Omdat we graag zoveel mogelijk mensen willen bereiken, verzoeken wij u dit bericht via uw e-mail, sociale media of mondeling met mogelijke andere gemeenteleden te delen.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Pous, voorzitter KR
Kees Bochanen, predikant en vice-voorzitter KR
Joke Hoevers, scriba
Frans Ort, predikant