De Commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Dieren en de Hervormde Gemeente Spankeren/Laag Soeren/Dieren NO, stelt ieder jaar in samenwerking met de pastores een gevarieerd gezamenlijk programma samen.Dat programma is zo breed mogelijk opgezet. Het bevat onderwerpen over geloofs- en levensvragen, excursies, contactmomenten, gespreksgroepen en onderwerpen over kerk en kunst. Ook het programma van de Protestantse gemeente Ellecom/De Steeg is opgenomen. Jaarlijks wordt een nieuwe brochure gemaakt en verspreid.
Mocht u alsnog in het bezit willen komen van de brochure dan kunt u die aanvragen bij het kerkelijk bureau.

Deelname aan één of meerdere activiteiten staat open voor iedereen en is beslist niet kerkgebonden. Voor een aantal programma’s is aanmelding vooraf noodzakelijk in verband met de organisatie. Daarover vindt u nadere informatie bij het betreffende onderwerp.
Omdat het best mogelijk is dat tijdens het jaar wijzigingen in het programma optreden, zal nadere informatie en aankondigingen in de kerkbladen of op folders worden gedaan. Sommige onderwerpen zullen ook in de plaatselijke pers worden aangekondigd.