Steen der Wijzen of Steen des Aanstoots?

– Wat kunnen wij verwachten van de chemie? –

‘Chemie’ associëren we doorgaans niet met goede zorg voor onze
aarde en elkaar. Terecht of onterecht? Onder leiding van de
Dierense Cor Scheffers, gepensioneerd chemicus-technicus,
verkennen we dit thema met elkaar.

Op deze avond neemt hij ons mee van de alchemisten die
zochten naar de Steen der Wijzen, naar de milieuactivisten voor
wie de chemie vaak een Steen des Aanstoots is. Hoe heeft de
chemie zich ontwikkeld vanuit de oudheid via de Middeleeuwen,
de Verlichting en de Industriële Revolutie tot de moderne tijd?
Voorbeelden illustreren belangrijke uitdagingen voor de huidige
samenleving, die het gevolg zijn van deze ontwikkelingen, zoals de
aantasting van het milieu, het ontstaan van onvoorstelbare
hoeveelheden niet-afbreekbaar afval, toenemende energiebehoefte
wereldwijd, ongekende toename van de wereldbevolking
en grote verschillen in welvaart tussen landen en volken.
Is de chemie louter oorzaak, of heeft zij ook oplossingen in petto?
Misschien wel meer dan u denkt!

In kleine groepjes wisselen we van
gedachten over concrete, innovatieve toepassingen. Of het ei van
Columbus er bij zit is ongewis, maar u gaat in ieder geval een stuk
wijzer naar huis!

De werkgroep geloof & maatschappij van de Raad van Kerken
Dieren e.o. organiseert deze avond. U bent van harte uitgenodigd!

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum : zondag 7 mei 2017
Plaats : Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang : 20.00 uur
Inleider : Cor Scheffers, gepensioneerd chemicus-technicus
te Dieren
Werkgroep Geloof en Maatschappij (kpenhetyy@gmail.com).