“Een misdadiger is meer dan zijn delict”
Op zondag 12 mei is er om 20:00 uur een lezing in de Ontmoetingskerk te Dieren. Spreker is Jan Eerbeek.
Jan Eerbeek werkte als hoofdpredikant namens de protestantse kerken op het Ministerie van Justitie. Als predikant en politicus (in de gemeenteraad van Den Haag) heeft Eerbeek een brede visie op onze samenleving ontwikkeld. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter Exodus waar aan ex-gedetineerden begeleiding wordt geboden zodat zij een kans krijgen een nieuwe start in hun leven te maken.

In het boek “Een gedetineerde is meer dan zijn delict” vertelt Eerbeek over zijn jarenlange ervaring in het justitiepastoraat. Uit alles wat hij schrijft blijkt zijn enorme betrokkenheid en gedrevenheid, maar het is vooral de persoonlijke toon die opvalt. In de samenleving wordt vaak hard geoordeeld over ‘criminelen’ en ‘bajesklanten’. Jan Eerbeek schrijft en spreekt met bewogenheid en geeft gedetineerden weer een menselijk gezicht.
Mensen die werkelijk willen weten wat er schuil gaat achter de wereld van gevangenissen en besloten inrichtingen, kunnen niet om zijn verhaal heen. Eerbeek geeft zijn publiek inzicht door de menselijke kant van het gevangenisbestaan en resocialisatie te benadrukken. Ook vertelt hij over het belang van pastoraat tijdens detentie alsook de nazorg voor ex-gedetineerden.
De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Geloof en Maatschappij, Raad van Kerken Veluwezoom. U bent van harte uitgenodigd!
De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum: zondag 12 mei 2019
Plaatst: Ontmoetingskerk Adm.Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang: 20.00 uur
Inleider: Jan Eerbeek
.