Afscheid Moldavië – start nieuw project Colombia

We hebben gesproken over een nieuw project als opvolging voor onze acties t.b.v. Moldavië. Ook onze jeugd en jongeren willen we betrekken bij dit project; daarom hebben Jantine Groenewold, jeugdpastor en Ellen Bollen, jeugdouderling samen met ons gekeken naar diverse projecten. Ellen is door haar werk in Colombia goed op de hoogte van de omstandigheden daar en kan ons hopelijk goed adviseren de komende tijd, want de keus is gevallen op een project van landelijk Kerk in Actie in Colombia.

Er is gekozen voor het volgende project: 

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia


Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

 

 

Lees meer  info van de werkgroep kerk in Actie hier https://www.pkndieren.nl/kerk-in-actie/