Over de werkgroep leest u regelmatig iets in het kerkblad. Steeds zijn er acties die de aandacht vragen. Daarbij richt de werkgroep zich zoveel mogelijk op duurzaamheid in de gemeente, binnen de kerk en buiten de kerk, We zijn immers een ‘Groene kerk’ en een ‘Fairtrade kerk’ Dat proberen we zoveel mogelijk na te streven bij de inrichting van de kerk, het energie verbruik en de producten die we gebruiken. Daarnaast zijn er steeds acties die gericht zijn op landen die we graag ondersteunen bij duurzaamheidsprojecten. Denk aan de kerkmarkt in de zomer, de concerten en maaltijden die geld opbrengen voor deze doelen. Daarbij worden we ondersteund door de landelijke Protestantse Kerk Nederland. De werkgroep doet dat niet alleen, er worden steeds vrijwilligers ingeschakeld.
Maar de werkgroep zoekt nu zelf versterking. We zoeken iemand die bereid is met ons mee te denken en mee te werken en plannen te maken. Wie zich door bovenstaande voelt aangesproken kan contact opnemen met Christine Schellevis Telefoon 0313-421510, e-mail: kerkinactiedieren.nl.
Er zal ook graag iemand van de werkgroep het werk nog nader komen toelichten.

Voor meer informatie over onze activiteiten, zie ook:

https://www.pkndieren.nl/kerk-in-actie/