Midden in Drenthe ligt een plek met een geschiedenis. Vanuit kamp Westerbork deporteerde de Duitse bezetter tussen 1942 en 1945 meer dan 100.000 Joden en Sinti en Roma naar de concentratiekampen in Oost-Europa.
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork omvat het museum en het voormalig kampterrein. In het museum van kamp Westerbork wordt over het leven van slachtoffers en overlevenden van het kamp verteld. Filmbeelden, een gedeeltelijk ingerichte barak, een uit de trein geworpen laatste afscheidsgroet, een grote maquette van het kamp, tekeningen van spelende kinderen, geven een beeld en een gevoel van dit sprekende verleden. De meer dan honderdduizend namen van de slachtoffers worden in het museum continue geprojecteerd.
In het kamp zijn de oude paden en wegen opnieuw aangelegd. Op de appèlplaats staan de 102.000 stenen symbool voor de vermoorde gedeporteerden. Op het kampterrein geeft het Nationaal Monument Westerbork op indringende wijze de essentie van kamp Westerbork weer. De Jerusalem Stone, de Tekens in Westerbork en het Verzetsmonument zijn herinneringen aan de tragedie die hier plaatsvond.
De geschiedenis van kamp Westerbork is onlosmakelijk verbonden met het lot dat de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog trof. De Jodenvervolging die zich tussen 1940 en 1945 afspeelde, zorgde ervoor dat een gemeenschap die zich sinds honderden jaren in Nederland bevond, grotendeels werd uitgeroeid.

Op zaterdag 16 april 2016 brengen wij een bezoek aan herinnerings-centrum Kamp Westerbork. U wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen wij waarschijnlijk met auto’s naar Westerbork gaan.

Datum: zaterdag 16 april 2016
Vertrektijd: 9.30 uur
Locatie: parkeerplaats Ontmoetingskerk
Kosten: ca. 20 euro
Opgave bij: ds. Henk Boonen, Asserlaan 3, Dieren, tel.: 0313-414160 of per email: h.boonen@hccnet.nl
of bij Truus Havinga, Smidsallee10, De Steeg, tel.: 026-4952627 of per email: truushavinga@hetnet.nl
Let op!!!! Aanmelden: In verband met het regelen van de reis en het bezoek graag vóór 1 maart 2016.