Drie liedboekdichters 
Met de verschijning van het laatste Liedboek staat de poëzie opnieuw in de belangstelling. Wij zingen nieuwe liederen, ontdekken nieuwe manieren van zeggen en zingen. Daarom wijdt ds. Frans Ort dit jaar een drietal avonden aan belangrijke dichters uit het liedboek. De avonden kunnen apart bezocht worden, u kunt ze ook als een serie beschouwen om kennis te maken of opnieuw te genieten van de prachtige taal en inhoud van de liederen van drie van de vooraan-staande hedendaagse dichters uit ons liedboek.

1. Willem Barnard
Wie in Rozendaal gaat werken, kan er niet omheen: hier heeft jarenlang de dichter Willem Barnard (of: Guillaume van der Graft) gewoond en gewerkt. Hier zijn ook veel van zijn kerkliederen ontstaan. Ook het huidige nieuwe liedboek kent veel werk van zijn hand. ‘Wij moeten Gode zingen’, ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ zijn twee voor-beelden van werk van Barnard. Maar wie was deze man, die na zijn emeritaat in Ellecom kwam wonen? Wat waren zijn drijfveren, waar lagen zijn theologische wortels? En vooral: hoe klinken zijn woorden vandaag de dag? Sinds ds. Frans Ort verbonden werd aan de gemeente van Rozendaal heeft hij zich bezig gehouden met het werk van deze dichter. Op 14 januari zal hij werk lezen van de Rozendaalse dichter en toelichting geven bij de motieven en drijfveren uit Barnards leven. Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van één van de belangrijkste dichters van kerkliederen uit de twintigste eeuw, is van harte uitgenodigd.

Datum: donderdag 14 januari 2016
Aanvangstijd: 20.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Begeleiding: ds. Frans Ort