Afgelopen zaterdag 30 januari waren zo’n 40 deelnemers voor de jaarlijkse zang/verteldag in de Ontmoetingskerk bijeen. Met veel enthousiasme is er gezongen, gelachen en zijn de liederen geoefend die de dirigenten, Miranda Stevels en Wim de Jong, samen met Marieke van Voorst (piano) hadden uitgezocht.

Het thema voor dit jaar was *LANDEN*. Vaderlandse liedjes zoals neemt mij in der hand van Valerius, een geuzenlied uit de 80-jarige oorlog en al die willen te kaap’ren varen, een stoer zeemanslied over zeerovers en kaperij werd bijna als shantykoor uitgevoerd! In het Russische lied tebje pajom kon je een byzantijns kozakkenkoor herkennen. Miranda en Wim voerden het koor mee van het Spaanse la paz del señor uit de hooglanden van Peru tot ewuradzé uit Ghana.  Het bleib ma banånd uit Oostenrijk klonk alsof het als echo uit de bergen kwam.

Down by the Salley gardens, een ballade over een onbeantwoorde liefde, werd prachtig uitgevoerd en als je goed luisterde, hoorde je de klanken van de Ierse doedelzak.

Marieke van Voorst heeft het koor de hele dag op een voortreffelijke manier op de piano begeleid en ook mentaal ondersteund!

Tegelijkertijd is er de dag ook geoefend in het verzinnen en vertellen van verhalen over landen. Onder de bezielende leiding van Roelf Lanting werd er met elkaar gebrainstormd over het thema en over vorm en inhoud, waarbij de deelnemers veel van elkaar hebben geleerd en aan het eind van de middag waren de verhalen af om te worden verteld voor de toehoorders.

Er was die dag natuurlijk ook gezorgd voor een hapje en een drankje en een overheerlijke lunch.

Onder grote belangstelling begon om vijf uur de uitvoering van de ingestudeerde liederen, die werden afgewisseld met verhalen over kamperen in Engeland, een reis naar Rome, het noorderlicht, sneeuwvakantie en een droomland heel dichtbij!

Aan het eind klonk een geweldig applaus van het publiek, als blijk van waardering. Na afloop was het koor en de vertelgroep heel opgetogen over deze dag: een bijzondere, blije en gezellige ontmoeting!

 

commissie vorming & toerusting Dieren, Ellecom, Spankeren, Laag Soeren en Dieren n.o.