ZB 01-01-2023

GEBED VAN DE WEEK

Nieuwjaarsdag:

Als kind, lieve God, was het voor mij een dag
van verwachtingsvol en blij uitkijken
naar het nieuwe jaar
dat als een wit vel papier voor me lag.
Welke verhalen zouden er op geschreven worden?
Nu, als ik niet uitkijk, zie ik vooral zwarte bladzijden
voor me, vol verhalen van onrecht, ellende, angst, oorlogen met vernietigingen,
doden, verjaagden.

De aarde, waarmee het zo slecht gaat.
Toch wil ik niet zó het nieuwe jaar ingaan.
Ik wil dankbaar zijn voor verhalen over moedige,
liefdevolle mensen die opkomen voor anderen,
die werken aan een betere wereld.
Die licht brengen waar duisternis is.
Lieve God, ik dank U dat die mensen er zijn.
Help ook mij dapper, warm en liefdevol te zijn
voor mensen op mijn pad.

zondag 1 januari 2023