ZB 01-05-2022

GEBED VAN DE WEEK

Goede God
Ik treur om die jonge vrouw
die bij het bombardement is omgekomen.
Vol verwachting op het leven dat zou komen:
werk dat zinvol is en toekomst heeft,
een lieve man, die het leven met haar deelt.
Is er iemand die met mij mee loopt en troost?

Ik treur om die man, die doodgeschoten is,
omdat hij de vijand in de weg liep.
De bouw van zijn huis was net voltooid,
Een nieuwe fase in zijn leven brak aan,
de vlag van blauw en geel wapperde aan de gevel.
Is er iemand die met mij mee loopt en troost?

Ik treur om al die mensen die het leven lieten
in een strijd die alleen verliezers kent.
Verwoeste levens, verwoeste toekomst,
wanhoop en verdriet kleuren mijn leven zwart.
O wandelaar naar Emmaüs, loop met mij mee
en spreek woorden van troost!

1 mei, 2dezondag na Pasen