ZB 10 april 2022

brief Wroclaw

Brieven AMNESTY Int

GEBED VAN DE WEEK

Koning Jezus,
Het is het vandaag het feest van Uw intocht.
In het verhaal staan er overal mensen langs de weg.
Ze juichen, zingen, dansen en maken de weg vrij.
U komt Jeruzalem binnen.
En gaat het volk bevrijden van de onderdrukkers,
de machthebbers voor eigen gewin.

Ik zie U gaan.
Nota bene op een ezel. Geen poespas voor U.
Geen opsmuk en aanzien.
U houdt Uw doel voor ogen: de wereld redden.
Maar anders dan wij hadden verwacht.
U komt, als Vrede-vorst.

Jezus, ik bid U: geef ons vrede, genade.
Dat wij die uitdelen, als navolgers van U.
Ook als het stil wordt en het feest verstomt.
Juist dan.

zondag 10 april 2022, Palmpasen