ZB 10 januari 2021

GEBED VAN DE WEEK

Goede God

Altijd weer ruimt de nacht het veld
om plaats te maken voor de dag.
Altijd weer blijkt uw licht
krachtiger dan het donker.
Zo wakkert U dag aan dag
mijn hoop aan.

Blijf uw wereld herscheppen, God
zodat wij straks weer zorgeloos
samen kunnen genieten,
elkaar ontmoeten kunnen
en elkaar omhelzen.
Uw sjalom, wereldwijd;
wat zien wij daar naar uit.

Deze winter zal voorbij gaan;
de lente komt op kousevoeten naderbij.
U schept een nieuw begin, vast en zeker.

Zondag 10 januari 2021
1e zondag na Epifanie