ZB 10-10-2021

Amnesty schrijfactie, brieven oktober 2021

GEBED VAN DE WEEK

Trouwe God,
Het doet zo goed
om met velen samen te zijn.
Wat heb ik verlangd naar het volle leven,
naar echte ontmoetingen,
van die momenten
waarop U er onmiskenbaar bij bent
en tussen mensen oplicht
en opklinkt uit muziek en schaterlach.

Tegelijk weet ik wel
dat het soms niet mee te maken is.
Geen ruimte voor uitbundigheid,
geen denken aan groot en veel.

God, help mij om vrij te bewegen,
open voor ontmoetingen die raak zijn.
Of het nu met één ander is of met velen.
Als U erbij bent kan ik waarachtig leven,
samen met anderen.