Via onderstaande link kunt u de zondagsbrief inzien

ZB 11-12-2022

GEBED VAN DE WEEK

God
dat U mens wil worden,
naar ons toe wil komen
en bij ons wonen,
zelfs ìn mij wonen wil.
Dat maakt me stil.
En tegelijkertijd is er zoveel
aan de hand in de wereld,
dat ik dit haast niet kan geloven.
Het is nog steeds oorlog, God.
Komt U ook in de loopgraven
waar zovelen leven
met de dood voor ogen?
Kom ons bevrijden, God
en geef vrede!
Amen

Derde advent, 11 december 2022