ZB 12 december

GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige,
Het zijn de donkere dagen voor Kerst,
onzekerheid troef,
verwijdering een nieuwe werkelijkheid?
Dan dooft het licht.

Maar zo wil ik niet denken en leven.
Het zijn de dagen van Advent,
het licht groeit met de weken.
Zo komt U deze wereld binnen,
en dan ook deze tijd, met licht.

Breek door mijn sombere momenten heen, God,
open mijn ogen voor uw licht
dat zo teer en levenslustig tegelijk
aanwezig komt in ons midden.

Hoe zal ik U ontvangen?
Mijn armen wil ik openen,
mijn hart en ziel laten dansen.
Kom binnen, met licht.

Zondag Gaudete 12 december 2021, 3e advent