ZB 12-06-2022

GEBED VAN DE WEEK

Aanwezige God,
In de vaart van mijn bestaan,
in alles wat mij bezighoudt en beroert,
dreig ik U uit het oog te verliezen.
Overspoelt als ik word
door negatief nieuws,
door wat ik van mijzelf moet,
losgeslagen.

Laat mij met regelmaat stilvallen
om terug te keren
naar Uw bron in mij
Open mijn ogen
mijn oren, mijn hart.
Stem mij af op Uw stem.
Breng rust en overleg
in mijn doen en laten.
Wees Gij de richting van mijn bestaan.

12 juni 2022, zondag Trinitatis
Opmerking door ds. Saar Hogendijk toegevoegd:
“Een mooi persoonlijk gebed van een gemeentelid,
toch goed mee te maken”.