ZB 12-09-2021

GEBED VAN DE WEEK

Goede God,
De nazomer tilt mij even op,
de warmte van de zon,
het weemoedige licht, schitterend op het water,
ontspannen momenten en mensen.
Zie ik daar een knipoog van U?

Dan weer sjees ik door de stad,
het krioelt van jonge mensen,
studenten, scholieren, wat hebben ze goeie zin.
Wat ademen ze op met elkaar,
opgetogen.
Zie ik daar een knipoog van U?

God, ik dank U voor de zorgeloosheid
die er soms zomaar even is.
U zet mij tot leven aan, tot liefs en een lach.
Help mij om lichtheid te bewaren
juist waar en wanneer het donker wordt.
Laat uw licht altijd een kiertje vinden
als zorgen de overhand hebben gekregen.