ZB 13 maart 2022

GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige,
In deze tijd van crises
zouden ook wij graag met Jezus
de berg op gaan om te zien,
om te horen van het licht
waarmee ook de stenen tafels
zijn geschreven.

Mozes en Elia
als metgezel, om helderheid
dat Gods zoon nabij wil zijn.
Nabij, voor de mensen in oorlog.
Nabij, voor mensen die machteloos
aan de zijkant staan.

Lieve God, ik ben bang,
ben onrustig om de berichten
dat het recht met voeten
wordt getreden, dat mensenkinderen
worden gedood; bang ben ik.

13 maart 2022, 
zondag veertigdagentijd Lucas 9,28-36