Via onderstaande link kunt u de zondagsbrief inzien

ZB 13-11-2022

 

GEBED VAN DE WEEK
Eeuwige,
Deze week scheen de maan zo vol en helder
dat ik mijn ogen er niet vanaf kon houden.
De nacht lichtte op
en ik voelde mij zomaar zo verbonden
met al die andere mensen
dichtbij en verder weg die hetzelfde zagen,
verbonden met uw schepping
in dat licht.

Alles leek wel te verwijzen naar U.
Alles was goed. Alles is goed.
En toch, In die onmetelijke ruimte
duizelt het de aarde,
duizelt het ieder mensenkind
bij tijd en wijle, ook mij.

Laat uw licht altijd over de aarde opgaan
in de nachten van het leven.
Wees geborgenheid voor ieder
zoekend mensenkind.

zondag 13 november 2022