ZB 14 febr. 2021

GEBED VAN DE WEEK

Gij God vol mededogen,
die beloofd hebt:
‘Ik zal er zijn;
in de stilte zoek ik U.

Toon uw barmhartigheid
aan allen voor wie het leven zo onbarmhartig is;
aan de vrouw die niet meer weet
hoe zij verder moet,
aan de man die zich verloren voelt
aan het kind dat door niemand gezien wordt.
Wilt U er zijn en U laten zien?
Soms lijkt U zo hopeloos ver weg.

Toon uw barmhartigheid ook aan mij,
in mijn machteloosheid, mijn schuld en boosheid.
Open mijn hart, scherp mijn ogen
sterk mijn handen en leid mijn voeten,
geef mij moed en troost,
opdat ik weer even verder kan,
gedragen door uw mededogen.

Zondag 14 februari 2021