ZB 14 maart 2021

GEBED VAN DE WEEK

Barmhartige God,

Wilt U mijn ogen openen
voor wat er werkelijk toe doet
in mijn eigen bestaan
en in de samenleving
waar ik deel van uitmaak?

Wilt U mijn ogen open houden
voor de weg die Jezus ging?
Niet de weg van kiezen voor jezelf,
maar die van breken en delen,
waarmee ik en mijn naaste
elkaar blij en gelukkig kunnen maken.
Ik weet het, God,
maar toch twijfel ik dan nog vaak
wat ik kiezen moet
en wie ik kiezen moet.
Help me om uw woorden niet te vergeten,
uw richtingwijzers niet uit het oog te verliezen
in de dagelijkse gang van mijn bestaan.

Zondag Laetare, 14 maart 2021