Via onderstaande link kunt u de zondagsbrief inzien

ZB 16-10-2022

GEBED VAN DE WEEK

Soms ben ik moedeloos God
voor al het ten hemel schreiende
dan wil ik roepen: hoe lang nog?
Maar dan weer
is er diep in mij een stem
die zegt: Wees niet bang,
Ik ga met je, alle dagen
tot aan het einde der wereld

Die woorden God
wil ik vasthouden
Uw liefde en trouw voelen
diep in mijn hart.
Geef me open ogen en oren
om de tekens te verstaan
Geef me moed
om vol te houden.

zondag 16 oktober 2022