ZB 17 april 2022-1

GEBED VAN DE WEEK

God van leven en licht,
Wat verheug ik mij op Pasen,
in een open samenleving,
in een kerk die zich – na corona – weer vult
met vrolijkheid en leven.
Er bleek een doorkomen aan!

Maar er is ook dat knagende verdriet, God,
om de mensen in Oekraïne,
de verwoesting die gezaaid wordt
met al het denkbare en ondenkbare geweld.
Hoe zou je géén haat oogsten?
Verdriet ook om de mensen in Rusland,
dom gehouden, afgesneden.
Hoe kunnen we nou Pasen vieren in zo’n wereld?
Is er een doorkomen aan?

God, ik besef ook: als we nu geen Pasen vieren
leggen we ons neer bij de macht van het kwaad.
Maak mij een opstandig mens.

Pasen, 17 april 2022