ZB 17-10-2021

GEBED VAN DE WEEK

Verbindende God,
Verschillen tussen mij en de ander
ze zijn er zo snel
voor mijn gevoel soms zó niet te overbruggen
zo lijkt het, en ik houd het in stand.

Maar als ik kijk naar Jezus,
wordt er wat van mij gevraagd,
´zie elkaar´.
Ook al zijn de verschillen groot
ik mag de ander zien door Gods ogen.
Ogen vol liefde,
respect voor alles
en iedereen.

Wanneer dit gebeurt, valt alles weg.
Herkenning in Uw naam.

Help mij hierbij God,
verbindende God.

Zondag 17 oktober 2021 – 5e van de herfst