ZB 19-09-2021

Eeuwige God,

Er kan veel tussen U en mij instaan,
al geloof ik heus dat het aan U niet zal liggen.

Ik kan zo in beslag genomen worden
door mensen en situaties die me bezighouden,
door wat van mij gevraagd wordt.
Maar ook door eisen die ik aan mezelf stel.
Geen denken aan U.

Kom mij dan te hulp God,
want ik verlang toch naar U, genadig om mij heen.
Laat uw Geest door mij heen kunnen waaien,
als wind door mijn haren,
als lucht in de dagen.
Wapper mij maar naar buiten,
gooi mij los en hou me vast!
Dicht bij U kom ik pas echt tot leven.