ZB 2 januari

GEBED VAN DE WEEK

…want in de wirwar van de tijd
raak ik Uw licht zo kwijt…
Ooit zagen drie wijzen een ster.
En zij gingen op weg.
Aangeraakt, aangestoken
door het licht, van die ster.
Het bracht hen in een stal,
bij een klein kind in een kribbe.
En voordat ze het wisten,
knielden zij en boden hun gaven aan.
door iets aangeraakt
door iets bewogen
Een mens, een mensenkind,
weerloos, kind van God,
dat in beweging zet, en knielen doet.

God, ik kijk naar de grijze lucht
en bid U om dat aanstekelijke Licht.
Dat ‘t mij aanraakt, richting geeft,
doet omzien naar de ander.

Epifanie, eerste week 2022