ZB 02 mei 2021

GEBED VAN DE WEEK

Vredelievende God,
gezegend zijn we,
dat we hier in vrijheid kunnen leven.

Schenk ons wijsheid,
opdat we onze vrijheid niet misbruiken
om achteloos over de grenzen
van medemensen heen te gaan.

Schenk ons geduld,
opdat wij onszelf in volle vrijheid
beperkingen kunnen opleggen,
omwille van het welzijn van anderen.

Schenk ons moed
om ons in te zetten voor wie niet vrij zijn
en rust, om van onze vrijheid te genieten.

Ook al kunnen we in deze tijd niet zomaar alles doen wat we zouden willen; de ruimte die U ons
en onze medemensen gunt blijven wij bezingen!

Zondag 2 mei, zondag Cantate= Zing