ZB 20 februari

GEBED VAN DE WEEK

Ben jij daar, lieve Jezus?
Lichte vriend van meet af aan –
hebt gelachen, hebt geleden,
hebt het leven zo omarmd en liefgehad.
Jezus met je groot erbarmen,
draag ook mij door donker dagen,
licht mij bij en leidt mij verder
tot ik in Gods ruimte ben.

Ben jij daar, lieve Jezus?
Lichte vriend tot in het eind –
in mijn leven, in mijn sterven
houd mij in liefde vast.

Hertaling van Ave Verum van Karl Jenkins
zondag 20 februari 2022