ZB 20-06-2021

GEBED VAN DE WEEK

Goede God

Voor alles wat ik van U ontvang
wil ik U danken.

U zaait uw goedheid in mij uit,
en zegent mij met uw licht,

U schenkt mij uw woord
als brood voor het hart,
als sprankelend water
dat mijn ziel verkwikt.

Wil mij steeds zo nabij blijven
in goede en in slechte tijden,
in vreugde en verdriet.

Want wie zou ik zijn
zonder U?

Eerste zondag van de zomer
20 juni 2021

Dit is het laatste Gebed van de Week geschreven door ds. Ingrid de Zwart.