ZB 20 maart 2022

Bijlage ZB 20 maart 2022

GEBED VAN DE WEEK

Ik ben bang, God
– de beelden uit Oekraïne laten me niet los –
ben bang voor escalatie,
voor haat en nijd
voor zoveel verdriet.

U zegt dat U zich
juist in de verdrukking
nog meer aan ons verbindt,
ons nog meer nabij bent,
en zult bevrijden.
Maar hoe dan God?
Waar zien we U?

Geef ons de kracht
om op te staan tegen onrecht,
tegen racisme en discriminatie,
tegen oorlog.
Laat Uw wil gedaan worden
ook door ons, ook door mij.

20 maart 2022, 3 e zondag veertigdagentijd
‘Uw wil geschiede’