ZB 21 maart 2021

GEBED VAN DE WEEK

Barmhartige God,

U bent zo nabij gekomen in Jezus,
een echt mensenmens – hij is diep gegaan.

In deze 40-dagentijd hoor ik telkens
over werken van barmhartigheid.
Kijk ik om mij heen, dan is er genoeg te doen
voor mensen die er doorheen zitten,
hoe dan ook.

Soms wil er wel zijn voor iemand anders,
maar weet ik niet goed hoe.
Schep ruimte in mijn hoofd en hart,
maak mij creatief in het omgaan met mensen
die wel wat barmhartigheid kunnen gebruiken.

En als ik er zelf doorheen zit,
laat een ander dan barmhartig zijn voor mij.
Te weten U zelf erbij bent waar dat gebeurt,
dat geeft troost en moed.

Zondag 21 maart 2021, 5e van de 40-dagentijd