ZB 23 januari 2022

GEBED VAN DE WEEK

Goede God,
Voor wie het leven geen feest is bidden wij U,
zij, die tegenslag op tegenslag ervaren,
mensen, die door een ramp worden getroffen,
de grond valt weg onder hun bestaan
en de kras op hun ziel schrijnt nog steeds.
Beleven zij ooit nog een feest als in Kana?

Voor wie er niets te feesten valt, bidden wij U,
omdat leven vooral overleven
en het hoofd boven water houden is.
Alle glans is uit het leven verdwenen
en de toekomst is een doodlopend pad.
Zal er ooit nog een feest als Kana voor hen zijn?

Voor wie van ‘niets’ toch ‘iets’ weet te maken
en lichtpunten, hoe klein ook, kan zien.
Die de moed, ondanks alles, niet verliezen
zoals Cohen zingt:“There is a crack in
everything, that’s how the light gets in”.
Voor hen kan elke dag Klein Kana zijn.

de zondag na Epifanie, 23 januari