ZB 23 mei 2021

 

GEBED VAN DE WEEK

Goede God,

U baant ons een weg door het water,
wanneer ons dat tot de lippen stijgt,
U gaat ons voor als een vuurkolom,
brandend van liefde.

Wij bidden U:
Schenk ons uw geestkracht,
opdat wij bemoedigd verder kunnen
en aan anderen op onze beurt
moed en veerkracht kunnen doorgeven.

Schenk ons uw liefde
als een vuur dat niet dooft,
sterker dan de dood,
opdat wij ervan kunnen delen
en uw liefde zich vermenigvuldigt
overal op uw aarde.

Pinksteren, 23 mei 2021