ZB 24 april 2022

Nagekomen kopij zondagsbrief 24 april 2022

GEBED VAN DE WEEK

God van licht,
Met U wil ik leven,
U die alles in een ander licht zet,
het licht van Pasen, opstanding!
Dat er een doorkomen aan is,
zelfs aan de duisterste nacht;
het vieren ging boven het begrijpen uit.

God, de tranen zitten soms hoog
om alles wat gebeurt,
wat mensen moeten lijden,
door grof geweld
of in hun eigen ziel of lichaam,
gebroken levens.

Laat de Opgestane langszij komen,
meelopen en een armpje doorsteken,
licht brengen aan tafel.
Leer mij leven in het licht van Pasen.
Geef levensmoed aan ieder mensenkind.

2e zondag van Pasen – Emmaüsgangers
24 april 2022