ZB 24-10-2021

GEBED VAN DE WEEK

Goede God
Als ik naar de toekomst kijk,
krijg ik het zo benauwd:
overstromingen,
bosbranden,
Het komt steeds dichterbij
en ik voel me zo machteloos.

Als ik aan mijn kinderen, kleinkinderen denk,
slaat de angst mij om het hart.
Zal het hen lukken
om duurzaam te gaan leven?
Het komt er immers echt op aan
om een radicaal andere koers te varen.

Met die benauwdheid,
met die angst leef ik mijn leven
en het wordt me soms bang te moede.
Wilt Gij dan naast mij staan
en mij rechtop zetten
om weer vertrouwen in het leven te krijgen.

Zondag 24 oktober, 6 de van de herfst