ZB 26-06-2022

GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige, u weet wie ik ben.
Door en door kent u mij.
U weet van mijn strijd
en de moeite om,
dat wat op mij afkomt in
dankbaarheid te aanvaarden.

God, hernieuw mijn bestaan
Wakker me aan en verruim
mijn blik, geef dat ik mag weten
dat uw hand mij leidt.
De wereld om me heen
is zo ingewikkeld en verwarrend.
Zonder uw kracht red ik het niet.

Maak dat ik – dat wij
dankbaar mogen zijn voor
het goede in de dagen die komen.
Voor een toekomst ongezien.

Zondag 26 juni 2022 –
rond dankbaarheid