ZB 27 maart 2022

GEBED VAN DE WEEK

Ieder voorjaar, lieve God, verheug ik mij
over de zingende merel, bloeiende struiken,
het geelglanzend speenkruid.

Maar nu, met alle beelden van diepe ellende,
dood, verwoesting, angst, verdriet, pijn,
voel ik geen vreugde, maar afschuw, boosheid.

Gelukkig, er is óók medemenselijkheid,
hulp, solidariteit, moed, creativiteit, warmte.
Er zijn licht-brengers in alle duisternis.

Daarom dank ik u, lieve God,
dat wij allen, op weg naar Pasen,
hoop en vertrouwen mogen hebben
dat uiteindelijk de macht van het kwaad
niet het laatste woord heeft.
En dat er altijd vogels zullen zingen,
struiken en bloemen zullen bloeien.

Zondag 27 maart 2022,

Laetare, verheug u