ZB 28 maart 2021

 

GEBED VAN DE WEEK

God van leven en licht,
van levenden en doden,

Op zeven wegen van barmhartigheid
gaat U ons voor;
zeven wegen, zoveel als er maar zijn,
zeven hemelse handreikingen,
zeven tekens van uw kleurrijke liefde,
waarmee U ons die leven
en hen die gestorven zijn,
omspant en omarmt.

Geef ons de kracht van het geloof
om barmhartig te zijn voor onze naasten,
elkaar te dienen
en respectvol te gedenken wie ons zijn voorgegaan,
in het spoor van Jezus, uw sprekend evenbeeld.
Dat wij ons door de weg die Hij ging herinneren
dat liefde sterker is dan de dood,
dat niets ons kan scheiden van U en van elkaar

Palmzondag 28 maart 2021