ZB 29-05-2022

GEBED VAN DE WEEK

Goede God
Vluchtelingen, ze zijn alle eeuwen om ons heen:
verdreven van hun woonplaats,
door oorlog, hongersnood of natuurrampen,
om het vege lijf te redden,
om kinderen een toekomst te geven,
100 miljoen mensen dragen het gezicht van Naomi.

Elk van ons maakt het mee:
verlies van moeder, vader of grootouders.
Schrijnend verlies van je man vrouw of kind.
Soms stapelt het zich: verlies op verlies
en langzaam smaakt het leven bitter.
Duizenden dragen het gezicht van Naomi.
Verlies kleurt het hele bestaan grauw
en er is geen spoor van licht in de tunnel.

Dan geeft diepe verbondenheid hoop,
en breekt door barsten in bitterheid heen.
Ziet Naomi in het gelaat van een medemens,
van Ruth het gezicht van de Levende zelf?

29 mei, 7de zondag van Pasen