ZB 03 januari 2021

GEBED VAN DE WEEK

God, onze Schepper en Behoeder,

Hoe bijzonder heeft U zich laten kennen;
het is bijna niet te geloven
dat een kind,
geboren in een uithoek van de samenleving,
uw sprekend evenbeeld is;
ons laat zien wie U bent.

De goden die wij voor onszelf scheppen
zijn machtig en groots,
maar als het er opaan komt
hard en onbarmhartig.

Wij danken U dat U oplicht
in wie klein en kwetsbaar is.
Geef ons in dit nieuwe jaar
een open hart en open ogen
om U ook nu nog te ontdekken
in ons bestaan, in de mensen die wij ontmoeten.

Epifanie = Verschijning van de Heer
Zondag 3 januari 2021