Zondagsbrief 20-12-2020

Adventsbode 20 dec. 2020

 

GEBED VAN DE WEEK

Goede God,
In uw licht wordt de aarde een woonplaats
van hoop en verwachting,
van moed en vertrouwen.

Niet altijd lukt het me
om de dingen en de mensen
zo te zien, in uw licht.
Wat ben ik dan blij met de verhalen
van advent, verhalen die vertellen
dat U onder ons bent komen wonen voorgoed.

De belofte aan Maria,
de compassie van Jozef,
het refrein van de engel – wees niet bang –
ik leef ervan op, het wordt lichter.
Help mij om in deze donkere dagen
niet te vechten tegen het donker.
Maar open mijn ogen voor uw licht
dat door de dagen en nachten heen groeit.
Onder ons wil het wonen, ook bij mij.

Zondag 20 december 2020, 4e advent