ZB 30 januari 2022

GEBED VAN DE WEEK

Mijn God,
ik voel de woede van Jezus
op plekken waar jouw woord
van vrede en gerechtigheid
met voeten wordt getreden.
Mijn geopende handen
worden vuisten.
Geldbejag en macht ondanks
zoveel roep om hulp!
Het “hebben” belangrijker
dan het “zijn”.
Toch wil ik mijn handen
weer openen naar Jou, mijn God
en bidden: geef ons wijsheid
en laat ons zien
dat er andere manieren zijn
om er voor elkaar te zijn
en onze aarde te bewaren.
Dat we al doende op deze weg
geborgen zijn in jouw hand.

Zondag 30 januari 2022
Johannes 2,13-25