ZB 30-05-2021

GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige,

U laat zich drievuldig kennen,
als Vader, Zoon en heilige Geest.
Wat een ruimte geeft U daarmee.
Niet altijd weet ik waar ik het zoeken moet,
waar ik U zoeken moet.

Dan te weten hoe U mij uitnodigt
om mij uit te spreken,
bij dag of bij nacht,
bij de Een of de Ander, toch Een en Dezelfde.

Uw Naam wil ik belijden:
uw liefde wil ik loven,
de weg van Jezus wil ik volgen,
in uw Geest wil ik leven.

God, houd het gesprek gaande
tussen U en mij, tussen U en de gemeente.

Zondag Trinitatis (Drie-eenheid), 30 mei 2021