Via onderstaande link kunt u de zondagsbrief inzien:

ZB 30-10-2022-1

GEBED VAN DE WEEK

Lieve God,
ik dank u voor de keuze die ik kan maken…
Als ik ervoor kies de dingen in uw licht te zien,
blijf ik vertrouwen dat het goed komt
met uw aarde,
blijf ik me er voor inzetten,
verlies niet de moed.

Als ik ervoor kies alle mensen die ik tegenkom
als uw kinderen te zien,
kan ik me voor hen open stellen
zonder vooroordeel
en kan er een werkelijke ontmoeting plaats vinden.

Maar, lieve God, eigenlijk heb ik geen keus,
want ik kan niet leven als ik uw licht niet meer zie, als ik niet langer geloof
in uw liefde voor alle mensen.
Daarom dank ik U dat U mij niet loslaat,
dat U niemand loslaat, wat er ook gebeurt.

zondag 30 oktober 2022