Via onderstaande link kunt u de zondagsbrief inzien

ZB 04-12-2022 -1

 

GEBED VAN DE WEEK

God van het licht,
Langzaamaan zie ik overal weer lichtjes.
In de bomen, op straat, in winkels en in huis.
Ik leef toe naar het kerstfeest.
Ieder jaar is er een soort uitzien naar deze periode.
Het lijkt een hoogtepunt in het jaar.
En dat is het ook.
Door de komst van Jezus.
We vieren groots het feest van hét Licht.
Maar toch, God.
Als ik dan alle verhalen hoor en zie van Uw mensenkinderen, raakt het leed me zo.
En ik ken de verhalen maar ten dele!
Het geeft me een onmachtig gevoel.
Daarom bid ik U:
breng Licht in deze donkere dagen.
Geef dat ook ik een beetje lichtend licht mag zijn.

Tweede advent, 4 december 2022