ZB 07 maart 2021

GEBED VAN DE WEEK

Barmhartige God,

Niet alleen, maar samen
krijgt het leven pas echt glans.
Jezus bewoog zich zo verbindend
tussen de mensen,
zette de toon van barmhartigheid.

Maak ook van mij een barmhartig mens
in gebaren, woorden en meningen.
Vandaag wil ik openstaan voor ieder teken
van barmhartigheid, saamhorigheid.
Laat de kinderen maar spelen
onder uw hemel.
Laat hun plezier ook aan mij besteed zijn.

God, help mij als ik soms moet vechten
tegen een gevoel van eenzaamheid,
dat ik deel met zovelen, van alle leeftijden.
Mag ik dan iets van barmhartigheid ondervinden.

Zondag 7 maart 2021, 3e van de 40- dagentijd