ZB 5 december 2021

GEBED VAN DE WEEK

O God, wat ben ik blij met kinderen in ons midden.
Hun vrolijkheid, onbevangenheid, nieuwsgierigheid,
hun overgave aan het leven zoals het zich aandient.
Heer, laat het kind-zijn in hen niet verloren gaan,
zodat zij zich blíjven verwonderen.

O God, alle narigheid die kinderen kan overkomen:
onmachtige ouders, armoede, uitsluiting, oorlog.
Overal op de wereld nemen leiders besluiten
die kinderen in de diepste ellende storten.
Heer, laten er goede helpers zijn op hun weg,
die helpen om veerkracht te behouden
en die licht brengen.

Nu dan de aankondiging van geboorte!
Ook dit kind werd geboren in een onrustige tijd.
Wij kennen nog altijd de verhalen
van het licht brengende kind Jezus,
Zoon van de Allerhoogste.
Ik dank U dat dit kind in de wereld is gekomen
Help mij te zien waar ik licht kan brengen.

Tweede Advent zondag 5 december 2021