ZB 06 december 2020

 

Iedere zondag wordt tijdens de dienst de Adventsbode bezorgd met daarin goed nieuws. Die Adventsbode vindt u ook op uw stoel in de
kerk en als bijlage bij de digitale zondagsbrief. De Adventsbode is ook iedere week hier te te downloaden

Adventsbode 6 dec. 2020

 

 

Het is mogelijk om ook in december brieven te ondertekenen. U kunt ze afdrukken, ondertekenen en sturen naar het adres bovenaan de brief. Een Nederlandse vertaling is ook bijgevoegd. Ook is het mogelijk om de brieven tot 13 december af te geven bij onderstaande adressen. De brieven worden dan gezamenlijk verstuurd.
• Rients Boiten, Diderna 30
• Geertruida van Gulyk-Kuiper, Zutphensestraatweg 53
• Jannie Vreugdenhil, Henri Viottastraat 38

Amnesty schrijfactie december 2020