ZB 6 februari 2022

Amnety schrijfactie, brieven februari 2022 (1)

GEBED VAN DE WEEK

Ineens op een ochtend is er dan toch licht.
Na alle donkere, sombere weken
tilt het me op, maakt het me blij.

Voor allen, goede God, voor wie het
ochtendgloren niet voldoende is om blij te worden
omdat angst, pijn, verdriet het leven beheerst,
bid ik u: wees hen nabij.

Voor allen, goede God, voor wie het
ochtendgloren niet voldoende is om blij te worden
omdat boosheid en wrok hen gevangen houdt,
bid ik u: wees hen nabij.

Voor allen, goede God, voor wie het
ochtendgloren niet voldoende is om blij te worden
omdat hen onrecht en uitsluiting wordt aangedaan,
bid ik u: wees hen nabij.

Voor ieder die warmte, liefde, aandacht ontbeert:
schenk hen, goede God, uw barmhartige licht.

Zondag 6 februari 2022